Ласкаво просимо на сайт Дубенського МУВГ

П О Л О Ж Е Н Н Я

про інформаційно – дорадчу службу Дубенського міжрайонного управління водного господарства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 • З метою надання практичної допомоги (консультацій) землекористувачам в питаннях використання меліорованих земель , в умовах реформування сільського господарства, користування землями водного фонду, а також надання послуг юридичним і фізичним особам, які надаються управлінням згідно наказу по Дубенському МУВГ № 52-В від 09.08.2007 р. при управлінні створено інформаційно – дорадчу службу та згідно наказу №14-В від 30.01.2019 р. поновлено її склад .
 • Інформаційно – дорадча служба не є структурним підрозділом Дубенського МУВГ , створена і працює на громадських засадах і в своїй діяльності керується цим Положенням.
 • Інформаційно – дорадча служба підпорядковується начальнику Дубенського МУВГ.
 • 4. В своїй діяльності інформаційно – дорадча служба керується Законами України, нормативно – правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжвідомчий характер, нормативними документами Державного комітету України по водному господарству, наказами та розпорядженнями регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області та цим Положенням.
 • Інформаційно – дорадча служба створена і працює на громадських засадах до складу якої водить провідні спеціалісти відділів і служб управління.
 • Інформаційно – дорадча служба надає окремі види послуг відповідно до ліцензії серії АБ №124485 та господарських договорів з юридичними та фізичними особами. Види наданих послуг регламентуються нормативними документами Держводгоспу України.

2.ЗАДАЧІ ІНФОРМАЦІЙНО - ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ.

 • Надає інформаційно – консультаційні та дорадчі послуги з питань ефективних технологій при обслуговуванні меліорованих земель.
  • Забезпечує накопичення банку даних та інформаційно – дорадче сервісне обслуговування, включаючи :
   • розповсюдження загальнодоступної інформації ринкового і науково - технічного характеру ;
   • узагальнення і розповсюдження передового досвіду ;
   • проведення маркетингових досліджень ;
   • організація виставок, конференцій, демонстраційних полігонів ;
   • виготовлення друкованої і відеопродукції, радіо і телепередач ;
   • проведення науково – практичних конференцій, днів інформування, семінарів ;
  • Розповсюджує серед сільськогосподарських товаровиробників :
   • аналізи і прогнози ринкових і виробничих ситуацій в системі землеробства на осушених землях ;
   • науково обґрунтовані рекомендації використання осушувальних систем, утримання і експлуатацію внутрігосподарської осушувальної мережі в ринкових умовах ;
   • інформація щодо застосування нових технологій землеробства на осушених землях, передової сучасної експлуатаційної техніки.
   • Інформацію про ціни на експлуатаційні послуги ;
 • 4. Залучає до проведення пропогандних та науково-освітніх заходів консультантів від вищих навчальних закладів відповідного профілю, спеціалістів системи Держводгоспу України, регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області та практиків.
 • В міру накопичення банку даних, становлення і розвитку інформаційно - дорадчої служби, для наближення інформаційно – консультативних послуг до споживачів, створює інформаційно – консультативні пункти в районах зони обслуговування ;
 • Забезпечує розвиток водного господарства, проведення єдиної і технічної практики щодо впровадження у водне господарство досягнень науки, техніки, нових технологій і передового досвіду.
 • Організовує роботи по винахідництву та раціоналізації, впровадженню науково - дослідних робіт з метою підвищення технічного рівня експлуатації систем.

3. ФУНКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО - ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ.

Основними функціями діяльності інформаційно–дорадчої служби є :

 • Організаційна ;
 • Аналітична ;
 • Методологічна ;
 • Інформаційна ;
 • Консультативна ;
 • Розрахункова ;
 • Надання платних послуг на замовлення юридичних і фізичних осіб.

4. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З СПОЖИВАЧАМИ ПОСЛУГ.

 • Свою діяльність, крім інформаційно – консультативних, служба здійснює на підставі договорів цивільного характеру з оплатою послуг за рахунок споживача.
 • Договірна ціна послуг встановлюється за погодженням сторін з врахуванням витрат на їх виконання.

5.ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНО- ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ.

 • Працівники іон формаційно – дорадчої служби мають право :
  • Готувати проекти договорів і контрактів та надавати їх на розгляд начальника управління ;
  • Надання пропозиції начальнику управління щодо придбання обладнання, транспортних засобів і матеріалів згідно кошторису, встановлених лімітів і нормативів.
  • За погодженням з начальником Дубенського МУВГ створювати тимчасові колективи для виконання зобов”язань інформаційно – дорадчої служби ( виконання робіт, надання послуг );
 • Працівники інформаційно – дорадчої служби зобов”язані :
  • Створити належні умови для високопродуктивної праці, забезпечити дотримання правил і норм охорони праці ;Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання в відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
  • Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання в відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНО – ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ.

Несуть персональну відповідальність за :

 • Якість наданих послуг ;
 • Виконання розпоряджень начальника Дубенського МУВГ, своєчасне надання через ДМУВГ різного виду інформацій та звітності ;
 • Дотримання правил безпечної експлуатації і комп”ютерної та оргтехніки ;
 • Стан трудової дисципліни ;
 • Дотримання правил з охорони праці, протипожежних правил ;

7. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО- ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ.

 • Інформаційно – дорадча служба ліквідовується або реорганізовується за наказом начальника регіонального офісу водних ресурсів в Рівненській області за поданням начальника Дубенського міжрайонного управління водного господарства у випадку недоцільності або безперспективності виконання покладених на службу обов”язків.
scroll