Ласкаво просимо на сайт Дубенського МУВГ

План заходів
Дубенського міжрайонного управління водного господарства на 2015 рік

щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240

№№з/п Зміст заходів Термін виконання Виконавці Відповідальний за виконання
1 2 3 4 5
1 Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» Протягом року Керівники структурних підрозділів К. Панчук
А.Новосад
В.Ільчук
2 Впроваджувати механізми зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001 Протягом року Керівники структурних підрозділів К. Панчук
А.Новосад
В.Ільчук
3 Дотримуватись вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду Постійно Керівники структурних підрозділів К. Панчук
А.Новосад
В.Ільчук
4 Забезпечити функціонування, ведення та оновлення веб-сторінок, залучених до надання адміністративних послуг, а також таких, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг Постійно Заступник начальника В. Фоменюк
В.Тригобчук
5 З метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є управління, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм Протягом року Керівники структурних підрозділів О. Журбич
В. Фоменюк
К. Панчук
А. Новосад
В. Ільчук
6 Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять до управління від підприємців і громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі, та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань Протягом року Керівники структурних підрозділів В. Фоменюк
К. Панчук
А. Новосад
7 Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на нарадах питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами Не менше 1 разу в півріччя Головний бухгалтер В. Ільчук
8 Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна та безумовне дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі. Протягом року Відділ економіки, відділ бухгалтерського обліку та звітності В. Ільчук
О. Журбич
9 Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету Протягом року Відділ економіки, відділ бухгалтерського обліку та звітності В. Ільчук
О. Журбич
10 З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі управління, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання проявам корупції» систематично висвітлювати діяльність управління, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам Протягом року Керівники структурних підрозділів О. Журбич
В. Фоменюк
К. Панчук
А. Новосад
В. Ільчук
11 Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками управління з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків Протягом року Керівники структурних підрозділів Керівники структурних підрозділів
12 Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2015 рік Протягом року Головний бухгалтер В. Ільчук
13 Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Постійно Відділ бухгалтерського обліку та звітності В. Ільчук
14 Забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель. При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів Постійно Заступники начальника відділ бухгалтерського обліку та звітності В. Фоменюк
К. Панчук
А. Новосад
В. Ільчук
15 З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг Протягом року Керівники структурних підрозділів К. Панчук
А. Новосад
В. Ільчук
16 З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками управління. Протягом року Відділ економіки, відділ бухгалтерського обліку та звітності В. Ільчук
О. Журбич
17 Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.
Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення
Постійно Керівники структурних підрозділів К. Панчук
А. Новосад
В. Ільчук
18 У процесі проведення за участю громадських (неурядових) організацій та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, зустрічей з представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати питання, які б сприяли формуванню негативного ставлення громадян, у тому числі молоді, до корупції Постійно Начальник управління, Заступники начальника В. Герасимчук
К. Панчук
А. Новосад
В. Фоменюк
19 Систематично інформувати керівництво Рівненського облводресурсів про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції Щоквартально до 8 числа Відділ економіки О Журбич
scroll